ΌΡΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ


Η χρήση του παρόντος Ιστότοπου (αποκαλουμένου «trikalinizymi.gr») της ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ, εφεξής εταιρεία, υπόκειται στους αναφερόμενους στην Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ειδικά όσον αφορά στην υποβολή αίτησης πρόσληψης μέσω αυτού. Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε μία αίτηση πρόσληψης μέσω του Ιστότοπου, όπως επίσης και να υποβάλετε συνοδευτικά ηλεκτρονικά έγγραφα και βιογραφικά σημειώματα.

Παρακαλώ σημειώσατε ότι με την οικειοθελή κατά τον τρόπο αυτό υποβολή προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών συναινείτε στην αποθήκευση, χρήση, επεξεργασία και διαβίβαση των δεδομένων αυτών για τους σκοπούς που αναλύονται κατωτέρω από την εταιρεία

Παρακαλούμε όπως κατά την υποβολή της αίτησης και των σχετικών εγγράφων μην κοινοποιείτε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, όπως αυτά ορίζονται από τον νόμο.

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αρχική εκτίμηση της αιτήσεως, ο έλεγχος αυτής, η επιλογή του υποψηφίου και η εξέταση της ενδεχόμενης πρόσληψης, αλλά και η επανεκτίμηση αυτής σε ύστερο χρόνο. Πριν την πρόσληψή σας, εφόσον χρειαστεί να αποκαλύψουμε πληροφορίες σε τρίτο πρόσωπο, δεν θα προβούμε στην αποκάλυψη αυτή χωρίς προηγουμένως να σας ενημερώσουμε, εκτός εάν τέτοια αποκάλυψη απαιτείται από το νόμο, και με την εξαίρεση της αποκάλυψης, η οποία λαμβάνει χώρα προς επιβεβαίωση των συστάσεων που αναφέρετε στην αίτησή σας και στην οποία ρητώς συναινείτε.

Με την υποβολή αιτήσεως συναινείτε στην διαβίβαση και επεξεργασία των δεδομένων σας από την εταιρεία εάν θεωρηθεί ότι μπορεί να υπάρχουν άλλες κατάλληλες θέσεις εργασίας εντός αυτής. Η εταιρεία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών πληροφοριών σας τόσο κατά τη διαβίβαση αυτών, όσο και κατά την επεξεργασία τους στον τόπο λήψης.

Η εταιρεία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών πληροφοριών σας τόσο κατά τη διαβίβαση αυτών, όσο και κατά την επεξεργασία τους. Δικαίωμα πρόσβασης και επεξεργασίας των ως άνω προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται στη βάση υποψηφίων που διατηρεί η εταιρεία, έχουν μόνο οι εντεταλμένοι προς τούτο υπάλληλοι της εταιρείας

Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων που δεν προσληφθούν διατηρούνται για μία περίοδο 24 μηνών μετά την υποβολή τους με σκοπό την επανεκτίμηση της αιτήσεως για την ίδια ή άλλη κατάλληλη θέση εργασίας. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού τα δεδομένα καταστρέφονται/διαγράφονται.


Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπει ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης ως προς την επεξεργασία. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά με την εταιρεία  στο τηλέφωνο 2431770777 ή στο email: sales@trikalinizymi.gr